1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

zondag 22 maart 2020

unreal reality

Wij hebben makkelijk praten, met ons grote vrijstaande huis, een tuin van bijna 2.000 m² in een rustige, bosrijke buurt en gezinsleden die zich prima vermaken.
It's easy for us, with our large detached home, a garden of almost 2,000 m² in a quiet, wooded neighborhood and family members who enjoy themselves.

woensdag 18 maart 2020

worries

Achteraf had ik toch een wat romantisch beeld bij sociale onthouding. Wij leven voor een deel al op die manier en min of meer gedwongen thuis zijn voelt niet als straf, integendeel.
I had a somewhat romantic idea about social abstinence. We already live partly that way and being more or less forced at home does not feel like punishment, on the contrary.

maandag 9 maart 2020

daily life

Jullie hebben meegelezen en meegeleefd toen ik gedurende het schooljaar 2016-2017 een intensief opleidingstraject voor mijn werk heb gevolgd.
You have read and sympathized when I did an intensive training course for my work during the school year 2016-2017.

dinsdag 18 februari 2020

paper inspiration

Ik heb in 2019 heel wat verzamelmapjes gemaakt. Maar het werd tijd voor nieuwe inspiratie bij het versturen van echte post.
I made a lot of paper folders in 2019. But it was time for new inspiration when sending real mail.

woensdag 12 februari 2020

care packages

Mijn verjaardag was aanleiding voor een volle brievenbus met vrolijke, mooi versierde pakketjes.
My birthday was reason for a full letterbox with cheerful, beautifully decorated packages.

zaterdag 8 februari 2020

inspired by ~ part five

Ik heb mijzelf uitgedaagd om een DIY te maken uit alle hobbyboeken die ik heb. 
I challenged myself to make a DIY out of all the craft books I have.

maandag 3 februari 2020

sons

De drie zonen zijn mij allemaal even lief. Maar als dat anders was, zou ik het niet openbaar maken.
Ze hebben allemaal een eigen, speciale plek.
The three sons are all equally dear to me. But if that were different, I would not make it public.
They all have their own special place.