1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

zaterdag 15 december 2018

wonder

Ik zit niet goed in mijn vel. Dat heeft met name te maken met het uitstel van de operatie en lichamelijke klachten. 
I'm not feeling well lately. This is mainly due to the postponement of the operation and physical complaints.