1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

maandag 11 januari 2016

January fun ~ Utopia on the kitchen table

Een bijna vergeten gezinstraditie nieuw leven inblazen, dat is leuk!
It is nice to revive a nearly forgotten family tradition!

Ik zag in een blog de schoonheid van waterplanten in een glazen pot. 
En ik herinnerde mij opeens onze januari-traditie. Wanneer alle kerstspullen begin januari opgeruimd waren, vulde ik een glazen augurkenpot met magische dieren die groeien in water. Op de keukentafel kregen ze veel aandacht van de jongens. 

I saw in a blog the beauty of aquatic plants in a large glass jar. 
And I suddenly recall our January tradition. When all the Christmas stuff early January has been cleaned up, I filled a glass pickles jar with magical animals that grow in water. On the kitchen table, they got a lot of attention from the boys.

De octopus en (water)salamander op de voorgrond zijn magische dieren die groter worden in water. 
Wanneer ze na gebruik goed gedroogd worden, kunnen ze telkens weer herleven.

The octopus and (water)salamander in front are magical animals that become bigger in water
When they are dried properly after use, they can relive again and again.

In een hele grote pot combineerde ik onze traditie met een bosje waterplanten en 
bijna vergeten hebbedingen.
In a big jar, I combined our tradition with a bunch of aquatic plants and
nearly forgotten gadgets.
We vinden het nog steeds leuk!
And we all enjoy it again!

Ik kocht een bundeltje van drie soorten waterplanten die geschikt zijn voor koud stilstaand water bij een tuincentrum voor € 2,95.
I bought a bundle of three species of aquatic plants that are suitable for cold standing water at a garden center, total € 2.95.

9 opmerkingen:

Ik heb een aantal veranderingen in de instellingen aangebracht om het reageren makkelijker te maken. Mochten er problemen zijn, wil je mij dan mailen?